Jesteśmy biurem rachunkowo-konsultingowym. Świadczymy usługi:

1) z zakresu rachunkowości, w tym prowadzenie ewidencji księgowych i podatkowych,
organizacji działów księgowości,
2) z zakresu szeroko rozumianego doradztwa finansowego, w tym biznes plany,
przekształcenia i restrukturyzacje przedsiębiorstw, wyceny przedsiębiorstw,
3) zastrzeżone przepisami prawa do wyłącznej kompetencji biegłego rewidenta, w tym
badanie i przegląd sprawozdań finansowych i ksiąg rachunkowych oraz inne usługi
poświadczające i atestacyjne.

Zapraszamy do współpracy.
made by
Biuro Konsultingowe ATA Aneta Jarmarek-Baganc


ul. Spacerowa 9 | 56-100 Wołów
tel. kom. +48 692 409 180
NIP 988-005-78-17